Årsmelding 2021

Årsrapport 2021 – Maratonkarusellen.
Covid-19 år nr. 2.

Maratonkarusellen (MK) er tilknyttet BFG Bergen Løpeklubb(BFG). Vi har et eget styre som arbeider med arrangementene. MK og BFG har en samarbeidsavtale og vi disponerer utstyret til BFG og omvendt. Vi startet opp i januar 2006, og har nå holdt på i 16 år.

MK har en egen hjemmeside: www.maratonkarusellen.no. Vi er også representert på Facebook og Instagram.

Bergen er maraton by nr. 1. i Norge, og har vært det i 37 år. 2021 ble igjen et Covid-19 år. Vi måtte avlyse Februar maraton og alle løp på våren måtte flyttes. Første løp for oss ble Bergen Ultra 12.6.21. Her skulle vi arrangert NM 100km, men dette ble avlyst dagen før løpet! Men vi arrangerte vanlig 100km løp. I 2021 ble det arrangert løp i juni, august, oktober, november og desember. Et hektisk siste halvår. Vi gjennomførte 5 løpsdager med til sammen 13 løps distanser. Fra 10km (Bergen Skogsmaraton), 1/2 maraton, 1/1 maraton, 63,3 km til 100 km løp. Vi arrangerer en karusell og har med dette stor suksess. Målet for mange løpere er 5 løp, enten 1/2M eller 1/1M, i MK i løpet av året. Nytt i 2021 var at vi sluttet med disse store pokalene og fikk laget en ny flott Plakett i glass. Her får løperne som klarer 5 løp, et merke til denne, gratis. I 2021 var det 25 som fikk denne flotte glass Plaketten.

Det ble i 2021 ikke søkt om Covid-19 støtte fra våre myndigheter. Og på grunn av korona fikk vi litt færre løpere på våre løp. Men dette har vi stor tro vil endre seg etter hvert.

MK har i 2021 betalt kr. 14300.- i leie av utstyr/lokaler/rekvisita, samt for vår felles avtale til BFG Bergen Løpeklubb.

Tidtaking ble igjen foretatt av Tom Roger Johansen med EQ tidtakersystem. MK er veldig fornøyd med dette arbeide.

Styret i MK har hatt 9 styremøter med god arbeidsfordeling. Dette har resultert i effektive og svært vellykkede arrangementer.

Årsmøte for 2020 ble holdt 9.3.21.  Den 8.12.21 arrangerte vi juletreff for funksjonærene i klubbhuset til BFG med Covid-19 regler.

MK har i 2021 hatt flere sponsorer, med Grieg Gruppen, som den største.

MK har hatt stor aldersbredde på løperne.  Vi har flere løpere som er over 80år, og vi har hatt løpere ned i 11 års alderen.

Vi i MK er meget glade for den store dugnadsinnsatsen våre funksjonærer viser, uten dette hadde vi ikke klart å gjennomføre disse populære løpene. Her er det plass til flere.

Økonomien er sterk, og vi har utarbeidet et årsregnskap.

Maratonkarusellen er klar til å arrangere 15 nye løp/distanser i 2022. Og håper vi endelig får arrangere NM 100km den 2.4.22.

Bergen 20.Februar 2022.

Styret 2021 var

Ludvig Tennebekk    Geir Jensen    Lise Lotte Andersen     Kåre Gunnarskog     Morten Hauso